Vés al contingut

Estàs a:

Barcelona atrau més talent que no pas en perd

Ciutats com Buenos Aires o Londres són les que exporten més talent a Barcelona, principalment al sector digital, de les indústries creatives i dels serveis empresarials, segons el Mapa del Talent de Barcelona Activa.

..
02/08/2023 - 11:36 h

Barcelona Activa ha actualitzat els resultats del seu Mapa del Talent de Barcelona, una radiografia viva del comportament dels professionals a l’àrea metropolitana. Segons els seus resultats, els professionals de les capitals argentina i anglesa són els qui presenten més interès per treballar als sectors més dinàmics de la ciutat.

Barcelona també atrau professionals de la resta d’Espanya, especialment procedents de Madrid i dedicats a la indústria 4.0 i el turisme. També destaca el talent valencià, sobretot professionals del sector de la salut. L’estabilitat laboral i l’impacte positiu en la societat continuen sent els factors que més retenen el talent, en sectors com l’Administració Pública i l’economia social, per exemple.

Pel que fa a la mobilitat professional, els sectors amb més flux de talent respecte al seu volum al mercat de treball continuen sent l’economia digital (16 %), l’economia social (12 %) i els serveis empresarials (10 %). De fet, l’economia digital atrau actualment professionals de tots els sectors, que es troben en procés de reskilling i busquen entrar al món de les IT per obtenir millors condicions econòmiques i més oportunitats professionals.

Quines competències té el talent a Barcelona?

El 60 % del talent de Barcelona és competent en habilitats digitals i empresarials, molt demanades per les empreses durant l’últim any. Aquestes competències, juntament amb les creatives, són les més transversals a tots els sectors. També cal destacar que en els últims sis mesos ha crescut un 6 % el coneixement científic i d’enginyeria entre les dones, una dada molt positiva i encoratjadora, alineada amb la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques entre elles.

Per altra banda, les dades revelen que les empreses de Barcelona demanen cada vegada més coneixements digitals en SQL (Structured Query Language). Es tracta d’un llenguatge de programació per gestionar bases de dades relacionals, amb el qual busquen establir un lideratge basat en aquest actiu. També s’observa un augment en la demanda d’habilitats i coneixements en metodologies àgils, com scrum o kanban, a causa de la necessitat de les empreses de ser flexibles i adaptar-se a un entorn empresarial tan dinàmic com l’actual.

Quines són les formacions més escollides?

La fotografia actual mostra que el talent de Barcelona té un 34 % de perfils empresarials i jurídics, un 20 % de científics i tècnics i un 20 % de creatius. S’observa una clara tendència de creixement en disciplines creatives i digitals.

Les dades també destaquen el dret com una de les formacions més transversals a tots els sectors. Les especialitats d’aquesta disciplina estan en auge i en convivència amb els usos digitals. D’això se’n desprèn, per exemple, el dret informàtic, que proporciona un marc legal crucial per regular i protegir drets i responsabilitats associats a la tecnologia i la informació digital.

En general, les formacions que s’imparteixen a les universitats de Barcelona tenen una presència femenina notable. Aquesta està per sobre de la paritat en formacions més orientades als sectors econòmics, com l’economia social, l’educació i l’ensenyament o la salut i la biologia. Tot i així, encara és un repte la presència de dones a les formacions tecnològiques. La UPC, per exemple, es manté amb al voltant d’un 30 % d’estudiants femenines.