Vés al contingut

Estàs a:

La tarifa plana de pagament d’impostos, disponible també per a les persones jurídiques

A partir de demà s’obre el període per donar-se d’alta a la tarifa plana de pagament d’impostos, una modalitat de pagament domiciliat que permet agrupar tots els tributs de l’any i escollir el nombre de mensualitats en què es vol pagar. Per primera vegada, a més de les persones físiques, també s’hi poden donar d’alta les persones jurídiques. El termini per apuntar-se a la tarifa plana és del 15 de novembre de 2023 al 10 de gener de 2024.

terrasses enric granados
14/11/2023 - 15:15 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

Aquest sistema, implantat l’any passat, facilita la planificació i el pagament dels tributs periòdics d’una manera agrupada i permet saber amb antelació quina quantitat i en quin moment s’haurà de pagar.

Quins tributs inclou la tarifa plana?

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Preu públic per la recollida de residus
  • Taxa de guals
  • Taxa per la utilització privativa de la via pública (terrasses)

Què cal per sol·licitar-ho?

La persona sol·licitant ha de ser titular dels tributs que vol agrupar des de l’1 de gener de l’any anterior al que demana la tarifa plana. De cara a l’any vinent, s’hi podran incloure tots els tributs de què sigui titular des de l’1 de gener de 2023.

On es pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques interessades poden donar-se d’alta a la tarifa plana per internet a través del tràmit de l’oficina virtual de l’Ajuntament. Cal disposar de certificat digital, IdCat Mòbil o Clave Pin, i haver-se donat d’alta al registre de la notificació electrònica, ja que totes les comunicacions es faran per aquest canal.

La renovació de la tarifa plana per a les persones que ja la tenen és automàtica.